Jews and literature

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach zorganizowała 23 listopada 2012 ciekawe spotkanie z redaktorem tyskiego "Echa", Janem Mazurkiewiczem. Sympozjum dotyczyło tematu Żydów-pisarzy, a także antysemityzmu. Redaktor Mazurkiewicz to prawdziwy pasjonat literatury i z wielką swobodą poruszał się po temacie twórczości żydowskiej. Dawno nie uczestniczyłem w tak dobrym wykładzie. Słuchacze, którzy zgromadzili się na spotkaniu, także reprezentowali wysoki poziom merytoryczny.

Jan Mazurkiewicz 2012

Jan Mazurkiewicz 2012